Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

morningcoffeelover
7248 7bb0
morningcoffeelover
8374 02c0
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimaybebad imaybebad viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
3458 b81c 1000
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
morningcoffeelover
3956 4953
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
1275 3c2a
morningcoffeelover
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
morningcoffeelover
4331 bb95
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
morningcoffeelover
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
0788 b147
Reposted fromcontigo contigo viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
4068 4f43
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
0254 8fad
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl