Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

morningcoffeelover
7457 1331
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
morningcoffeelover
0313 3180
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
morningcoffeelover
3844 1d30
Reposted fromekatierina ekatierina viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
1156 8269
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
bermuda triangle of productivity
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
morningcoffeelover
chyba najbardziej podbudowująca rzecz jaką ostatnio czytałam
Reposted fromkomplikacja komplikacja
morningcoffeelover
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viamorella morella
morningcoffeelover
3614 d7ca
Reposted fromkarahippie karahippie viamorella morella
morningcoffeelover
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viamorella morella
morningcoffeelover
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
morningcoffeelover
Reposted fromshakeme shakeme viawind-whistler wind-whistler
morningcoffeelover
8951 b3d8 1000
Reposted fromwezuwia wezuwia viawind-whistler wind-whistler
morningcoffeelover
4344 163f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
morningcoffeelover
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viakomplikacja komplikacja

January 14 2020

morningcoffeelover
morningcoffeelover
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
morningcoffeelover
0665 3696
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl