Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

morningcoffeelover
2898 5a3b
JESTEŚ MOIM ULUBIONYM CZŁOWIEKIEM, SPEŁNIENIEM MARZEŃ, JESTEM SZCZĘŚCIARZEM, ŻE CIĘ POZNAŁEM. Nawet jeżeli kiedykolwiek uda Ci usłyszeć takie słowa, zapamiętujesz tylko te które sprowadzają Cię zupełnie do poziomu parteru. OGARNIJ SIĘ. NIC NIE ROBISZ. WZIĘŁABYŚ SIĘ ZA SIEBIE.  ZAWIODŁAŚ MNIE, CIĄGLE MNIE ZAWODZISZ. NAJPROSTSZYCH RZECZY NIE OGARNIASZ. Dlaczego łatwiej przyswajamy krytykę? Dlaczego boli tak, że zamiast wziąć się za siebie, ogarnąć to życie leżysz na plecach jak przytłoczona głazem i nie możesz nic. Jest tyle rzeczy, które mogłabyś teraz robić tyle spraw których mogłabyś być częścią, tyle słów ,,jestem dumny/a z Ciebie" skierowanych w twoją stronę. Tymczasem każdy kolejny krok jest błędem, rozczarowaniem. Ale póki co żyjesz by zawodzić innych. A jedyną przeszkodą, kolczastym murem nie do przejścia jest właśnie ta przestrzeń w głowie, pomiędzy jednym uchem a drugim. Gdzie zamiast dopuścić do tego miejsca kilka zmian, jak echo słyszysz ,,Dlaczego znowu tu jestem? Jak się tu znalazłam?". 
                                      ~ tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
morningcoffeelover
2919 d10d
morningcoffeelover
2924 44e5
morningcoffeelover
2929 6500
morningcoffeelover
2931 5e3a
morningcoffeelover
2937 7a1a
morningcoffeelover
2952 e91d
morningcoffeelover
2958 4d73
morningcoffeelover
2970 85a7
morningcoffeelover
2981 7b8b
morningcoffeelover
2991 b842
morningcoffeelover
3036 7cf9
morningcoffeelover
3038 4180
morningcoffeelover
3043 9d1a
morningcoffeelover
3046 7cbf
morningcoffeelover
3062 1e3d
morningcoffeelover
3254 383b
morningcoffeelover
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
7781 b5d2
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl