Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

morningcoffeelover
9632 04e9
Reposted fromrevalie revalie viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
2792 241b
Reposted fromzciach zciach viaexistential existential
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viaexistential existential
morningcoffeelover
morningcoffeelover
0687 33f3
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
4053 24a2 1000
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
3718 d0be
Reposted from1923 1923 viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
morningcoffeelover
1711 6db0
Reposted frompeper peper viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
1614 6d2e
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
1509 51c3
Reposted fromyannim yannim viaoxygenium oxygenium
8319 45a3 1000
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
morningcoffeelover
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
Reposted fromkjn kjn viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
4182 d42b 1000
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
morningcoffeelover
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
morningcoffeelover
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl