Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

morningcoffeelover
4039 65f0
Reposted fromslodziak slodziak vialaloo laloo

March 26 2017

7879 2f91
Reposted fromsunlight sunlight viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
3861 9f86
Reposted fromsarazation sarazation viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. Nie wiem co to było.. ale było cholernie mocne."
— Veriolla, Moblo
morningcoffeelover
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
morningcoffeelover
2026 7f89
Dante and Virgile in Hell, detail (1850)  William-Adolphe Bouguereau
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaCut Cut

March 25 2017

morningcoffeelover
Reposted frombluuu bluuu viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viasurpriseme surpriseme
5383 ad31
morningcoffeelover
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
7676 d7e2
Reposted fromusual usual viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
1296 b655
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
morningcoffeelover
7122 70a2
morningcoffeelover
2806 be36 1000
Reposted fromerial erial viawonderwall wonderwall
0669 f754
morningcoffeelover
5975 aef1
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialaloo laloo
morningcoffeelover
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 24 2017

8442 9098
Reposted fromBloodEve BloodEve viakomplikacja komplikacja
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl