Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

morningcoffeelover
morningcoffeelover
0133 c6ed
morningcoffeelover
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

November 04 2018

morningcoffeelover
7982 e535 1000
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
9083 3a00 1000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
5314 c8d0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawarkocz warkocz

October 21 2018

morningcoffeelover
9774 60f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
7694 aef7
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
8735 23b4
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
7669 32b8
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
7329 ff9e
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
7695 a71b
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
8774 639a
Reposted fromzelbekon zelbekon viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
Kiedy dojdziesz do krawędzi, nie patrz w dół. Patrz na horyzont.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
8960 87c0
Reposted frompesy pesy viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
5016 2813
Reposted fromkrzywda krzywda viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl