Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

morningcoffeelover
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
morningcoffeelover
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
morningcoffeelover
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
morningcoffeelover
9787 89fb
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
morningcoffeelover
5399 d8a2
Reposted frommy-little-world my-little-world viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
9880 bb69
Reposted fromfoina foina viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Prawda jest taka, że im więcej pokażesz klasy, tym częściej będziesz obsypywana komplementami. Ludzie zauważą, że jesteś inna. Być może nie będą potrafili sprecyzować, na czym to polega, ale z pewnością poznają, że zaszła w tobie jakaś zmiana. Wydasz się im bardziej pewna siebie. Tajemnicza. To sprawi, że ludzie zaczną cię komplementować. Dlatego naucz się mówić „dziękuję”. Inni cię obserwują.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
1564 9d37
Reposted fromnyaako nyaako viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
morningcoffeelover
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapimpmyheart pimpmyheart
morningcoffeelover
4345 0767 1000
Bitemarks...

October 05 2018

morningcoffeelover
4418 e927
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl