Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

morningcoffeelover
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
morningcoffeelover
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
morningcoffeelover
3135 99b6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
morningcoffeelover
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamywonderland mywonderland
morningcoffeelover

April 22 2017

5506 9284

1950sunlimited:

American Soldier kissing his girlfriend, 1946

Ralph Morse

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
morningcoffeelover
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viamywonderland mywonderland
Sometimes love isn’t fireworks, sometimes love just comes softly.
— Janette Oke, Love Comes Softly (via sensualquotes)
morningcoffeelover
morningcoffeelover
morningcoffeelover
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viamywonderland mywonderland
morningcoffeelover
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viamywonderland mywonderland
morningcoffeelover
morningcoffeelover
6409 62d4
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajustmess justmess
morningcoffeelover
4118 5e9a
Reposted fromKnucklePunch311 KnucklePunch311 viajustmess justmess
morningcoffeelover
8261 c58a
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajustmess justmess
5049 a283
Reposted frommyry myry vialaloo laloo
morningcoffeelover
4009 0750
Reposted frombarock barock viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl