Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

morningcoffeelover
4908 7aaf
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
1194 062d
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
2385 feb6
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 13 2019

morningcoffeelover
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viakiks kiks
morningcoffeelover
4729 cb07
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
morningcoffeelover
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
morningcoffeelover
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
morningcoffeelover
1871 4b9b
Reposted fromNocephya Nocephya viakiks kiks
morningcoffeelover

October 07 2019

morningcoffeelover
2777 92ab
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
4320 5b24
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
9168 4264
W[Y]DECH neon w Łodzi
Reposted fromikari ikari viakomplikacja komplikacja
morningcoffeelover
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
morningcoffeelover
0572 025d
Reposted fromsoftboi softboi viapassionate passionate
morningcoffeelover
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapassionate passionate
morningcoffeelover
5364 d535
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 18 2019

morningcoffeelover
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viaexistential existential
5152 d30b
Reposted fromshitsuri shitsuri viaexistential existential
morningcoffeelover
6604 40c6
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl