Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

morningcoffeelover
8500 84c3
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
morningcoffeelover
8457 b8b9
Reposted fromnyaako nyaako viaeglerion eglerion
morningcoffeelover
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viaoxygenium oxygenium
3019 e24a 1000
0429 1d55 1000
Reposted fromstrzepy strzepy viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
2992 7292
morningcoffeelover
morningcoffeelover
8141 ba89
Reposted fromrainles rainles viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
2663 0d73
Reposted fromberabirsza berabirsza viadobby dobby
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
morningcoffeelover
Reposted fromFlau Flau viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasurpriseme surpriseme
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viasurpriseme surpriseme
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
morningcoffeelover
0678 dd55
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
morningcoffeelover
4713 9605
Reposted fromalize alize vialookbook lookbook
morningcoffeelover
5438 5c97
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
morningcoffeelover
3162 4d3a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl