Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

morningcoffeelover
6256 c24b 1000
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
morningcoffeelover
8470 6157 1000
Przedwiośnie I
Reposted fromfrique frique viakiks kiks
morningcoffeelover
7247 f6dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
morningcoffeelover
4143 b82a 1000
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
morningcoffeelover
7602 bf14 1000
Reposted from4777727772 4777727772 viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
morningcoffeelover
morningcoffeelover
Reposted frombluuu bluuu viaplusiek plusiek

February 09 2019

morningcoffeelover
3304 c4ee

Tymczasem w Bytowie
Reposted fromstroschek stroschek viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawarkocz warkocz
morningcoffeelover
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
9606 a8fd
Reposted frompsychedelix psychedelix viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
8382 593d
Reposted frombackground background viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
7933 1953
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
6989 30fe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl